Gemadept Run 2024

Trở thành đối tác

VÌ SAO NÊN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA GIẢI CHẠY GEMADEPT RUN

3-Column Layout

Nhận diện thương hiệu

Với tư cách là nhà tài trợ cho Gemadept Run, thương hiệu của bạn sẽ được tiếp xúc đáng kể với một lượng LỚN và ĐA DẠNG khán giả. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia – bao gồm nhiều lứa tuổi, đồng thời nhận được sự quan tâm từ các cơ quan chức năng tại địa phương, gây tiếng vang trên các phương tiện truyền thông uy tín, mang đến nhiều cơ hội để thương hiệu của bạn được nhìn thấy và công nhận.

Cơ hội kết nối

Trở thành nhà tài trợ mở ra cơ hội kết nối với các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cá nhân có ảnh hưởng khác, liên quan đến sự kiện. Mạng lưới này có thể đem đến quan hệ đối tác và hợp tác có giá trị trong tương lai.

Liên kết thương hiệu

Liên kết thương hiệu của bạn với một thương hiệu bền vững như Gemadept và một sự kiện tập trung vào sức khỏe – hướng đến cộng đồng như Gemadept Run, có thể giúp xây dựng danh tiếng và hình ảnh thương hiệu của bạn. Các khách hàng có thể từ đó tiếp nhận và quen thuộc hơn với nhận định: Thương hiệu của bạn có ý thức quan tâm đến sức khỏe và hướng đến các hoạt động xã hội.


Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và cơ hội hợp tác tại Giải chạy Gemadept Run

run@gemadept.com.vn