Ban Tổ Chức xếp hạng vận động viên dựa trên cơ sở nào?

Ban Tổ Chức xếp hạng vận động viên dựa trên cơ sở nào?

Chúng tôi xếp hạng và trao giải Nhất, Nhì, Ba các hạng mục dựa trên Finish Time (Gun Time) – là thời gian kể từ khi có hiệu lệnh xuất phát đến lúc vận động viên chạy qua vạch đích