Dịch vụ gửi đồ tại chương trình như thế nào?

Dịch vụ gửi đồ tại chương trình như thế nào?

Ban Tổ Chức sẽ cung cấp dịch vụ gửi đồ tại điểm thi đấu miễn phí cho vận động viên. Vui lòng không gửi tư trang có giá trị.