Cách đăng ký giải chạy Gemadept Run như thế nào?

Cách đăng ký giải chạy Gemadept Run như thế nào?

Vận động viên vui lòng truy cập vào website Gemadept Run: https://gmdrun.gemadept.com.vn, nhấn “Đăng ký ngay”. Sau đó điền các thông tin chi tiết theo yêu cầu và gửi đăng ký