Khi nào tôi mới nhận được thông tin xác nhận đăng ký, BIB và Racekit?

Khi nào tôi mới nhận được thông tin xác nhận đăng ký, BIB và Racekit?

Hệ thống sẽ xác nhận vận động viên đã đăng ký thành công Gemadept Run sau khi thông tin được gửi về hệ thống. Thông tin xác nhận sẽ được chuyển về email vận động viên sử dụng để đăng ký giải chạy, vui lòng kiểm tra hòm thư đến (Lưu ý cả mục Spam và Quảng cáo)
BIB sử dụng trong cuộc đua sẽ được phát trong thời gian nhận racekit