Làm thế nào để biết tôi đăng ký thành công?

Làm thế nào để biết tôi đăng ký thành công?

Tất cả các bước đăng ký và thanh toán của vận động viên đều được thông báo đến email từ Ban Tổ Chức. Sau khi hoàn thành, vận động viên sẽ nhận được email với nội dung xác nhận các thông tin cá nhân. Vì một lý do nào đó vận động viên không nhận được email xác nhận của chương trình, vui lòng liên hệ vận động viên tổ chức:
Hotline 033 50 70 130 / 0924 243 423 hoặc email giải để được hỗ trợ: run@gemadept.com.vn