Lịch trình sự kiện như thế nào?

Lịch trình sự kiện như thế nào?

Thông tin về lịch trình sự kiện: bao gồm ngày nhận Racekit, ngày đua sẽ được cập nhật trên Website, Fanpage và Email chính thức của Gemadept Run trước 3-7 ngày (dự kiến) diễn ra cuộc đua.