Nếu không hoàn thành cự ly trong thời gian quy định, tôi có nhận được huy chương Finisher không?

Nếu không hoàn thành cự ly trong thời gian quy định, tôi có nhận được huy chương Finisher không?

Vận động viên không hoàn thành cự ly trong khoảng thời gian quy định (đề cập trong điều lệ) sẽ không nhận được huy chương Finisher