Tôi có thể sử dụng trang phục khác với áo đấu mà Ban Tổ Chức cung cấp?

Tôi có thể sử dụng trang phục khác với áo đấu mà Ban Tổ Chức cung cấp?

Vận động viên hoàn toàn có thể sử dụng trang phục riêng theo cá tính của mình. Tuy nhiên cần tôn trọng người xung quanh, không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn, đường chạy hay tâm lý của các vận động viên khác. Các hình họa trên trang phục không có các yếu tố phân biệt vùng miền, gây chia rẽ sắc tộc. Không sử dụng các thông điệp vi phạm pháp luật.