Tôi có thể xem ảnh Vận động viên ở đâu ?

Tôi có thể xem ảnh Vận động viên ở đâu ?

Khi muốn xem ảnh, vận động viên vui lòng truy cập website Gemadept Run, chọn mục Sự Kiện/Hình Ảnh: “nối Link web tới web của vendor”, sau đó điền số BIB vận động viên và nhấn Enter